Kecskeméti Kisvasút

Kiskunsági Hajtánypálya

Köszöntő

Kedves Látogatók!

A Kecskeméti Kisvasút 2009-ig szállított utasokat. Sokak számára kedvelt volt, ezért újraindítását több szervezet is szorgalmazta, ezek a kezdeményezések azonban nem vezettek eredményre.

2020-ban önkéntes próbálkozás indult, hogy a vasútvonalat az eddigiektől eltérő formában, szabadidős elfoglaltságot, sportolási lehetőséget, kikapcsolódást nyújtó hajtánypályaként lehessen használni. A rendkívül sokrétű munkát siker koronázta: a közlekedési hatóság 2022-ben megadta az engedélyt a hajtányforgalomra.

Vasútszakmai háttérrel rendelkező kezdeményezésünk alapja az önkéntesség, ismérvei a felelős gazdálkodás és az elhivatottság. Munkánk első gyümölcsei már láthatóak, és külön öröm számunkra, hogy egyre többen állnak a kezdeményezés mellé. Bízunk benne, hogy nem azonnal, de folyamatosan, több lépésben sikerül ismét rendezett környezetet teremteni, és idővel a vasúti létesítmények teljesen megújulhatnak. Kérjük, hogy állomásainkon, valamint a vasútvonal mentén Önök is vigyázzanak a rendre és a tisztaságra. Önkéntes munka vagy tárgyi eszköz felajánlásokat ezen túlmenően is szívesen fogadunk. Köszönjük együttműködésüket.

Fontos célunk a közlekedési tudatosság növelése, kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjáróknál alaposan nézzenek körül, hiszen a vasúti járműveknek minden esetben elsőbbséget kell adni. Kérjük a helyben lakókat, hogy a vágányokra és közvetlen környezetükbe ne helyezzenek idegen tárgyakat, valamint ne parkoljanak a sínek mellé.

Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét, aki a hajtányozás elindítása érdekében valamilyen módon segítette a tevékenységünket!

Általános információk

A Kecskeméti Kisvasút hajtányok közlekedésére alkalmas kijelölt szakaszain hajtányozásra van lehetőség. 

Jelenleg csak bizonyos napokon lehet hajtányon utazni illetve a hajtányokat felügyelt módon kipróbálni.

Helyszínek és dátumok: a hajtányok átvétele és visszaadása az üzemvezetővel egyeztetett állomáson valósulhat meg. 

Nyitva tartás: jelenleg nincs előre meghatározott nyitva tartási idő, a hajtányok átvételével és visszaadásával kapcsolatban az üzemvezetővel kell egyeztetni.

Dokumentumok

Ezen az oldalon találhatók a hajtánypálya üzemi dokumentumai. Kérjük a hajtányosokat, hogy a hajtánypályára érkezés előtt olvassák el az anyagokat és sajátítsák el a tartalmukat.

Az üzemi szabályzatban a hajtánypályára vonatkozó üzemi szabályok találhatóak, míg az üzemi szabályzat magyarázatokkal dokumentumban az üzemi szabályzat szövege ki van egészítve néhány megjegyzéssel, ami az összefüggések jobb megértését segíti.

A jelzések dokumentumban a vasúti pálya mellett található jelzések ismertetése olvasható.

A hajtánypályán közlekedő járművek karbantartásának követelményeit a hajtánykarbantartási szabályzatban találják meg.

Az útvonalkönyv állomási és vonali helyszínrajzokat, pályaadatokat tartalmaz, egyfajta vázlatos térkép a vonalról.

A gyakran ismételt kérdések dokumentumban a hajtánypálya működésével kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdésekre igyekszünk választ adni.

Az adatkezelési tájékoztató pedig a pálya üzemeltetője által végzett videokamerás megfigyelés adatkezelési tudnivalóit foglalja össze.

Hajtánytulajdonosoknak

Kedves Hajtánytulajdonosok!

A Kecskeméti Kisvasút vágányain létrehozott Kiskunsági Hajtánypályán lehetőség van saját tulajdonú járművekkel is közlekedni. A közlekedés rendjét az üzemvezető szabályozza, az ő engedélyével lehet a járművet vágányra helyezni és a járművel közlekedni. A járművekkel a vonal tetszőleges pontjáról el lehet indulni és bárhol el is lehet őket távolítani a vágányról, fontos azonban, hogy minden tevékenység egyeztetve legyen az üzemvezetővel. 

A járműveknek a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük. A járműengedélyezés folyamatát itt foglaltuk össze.

A hajtányoknak a 12 számjegyű hatósági azonosítón kívül a hajtánypályán való közlekedéskor 2-5 betűből vagy számból álló logikai azonosítót is viselniük kell a homlokoldalukon. Ez arra szolgál, hogy a hajtányosok könnyebben azonosíthassák egymást, illetve a pályaszám nélküli járművek is megkülönböztethetők legyenek. Az azonosítót az üzemvezető adja ki, az egyszerűség kedvéért ez általában megegyezik a jármű korábban használt jelzőszámával (ha volt ilyen). A járművek és az azonosítók között kölcsönös megfeleltetés van.

Példa az azonosítókra:

Megnevezés Pályaszám Logikai azonosító
Gyermekvasúti PVG 98 55 8851 001-8 P205
Balatonfenyvesi PVG 98 55 8852 001-7 GV170
Zöld hajtóka 21

A járművek vezetőinek meg kell felelni az üzemi szabályzatban foglalt követelményeknek. A vasúti törvény jelenleg nem ír elő vasúti szakirányú képesítést a turisztikai hajtányok vezetőire, azonban a közlekedés megkezdése előtt a járművezetők üzemvezetői oktatásban kell hogy részesüljenek.

Minden hajtányost szeretettel várunk!

Hajtányok járműengedélye

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a motoros hajtány, mint vasúti jármű a közlekedési hatóságnál engedélyköteles. Az engedélyezést a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000412.kor 

Pillanatnyilag ésszerű keretek között csak a történelmi járművek engedélyeztethetők, amelyekről bizonyítható, hogy már 1984. július 1-je előtt is üzemben voltak (412/2020 r. 42. § (2) ). Tipikusan ilyenek a “csőbútor” hajtányok, PVG-k. Ezeknek az engedélyeit egy egyszerű adatlap kitöltésével hivatalból kiállítja a hatóság. Kérjük, hogy akinek ilyen járműve van, az kezdje el a folyamatot. Fontos, hogy a hatóság és a jogalkotók is lássák, hogy valóban van igény a hajtányok üzembe helyezésére. Mindenkinek szívesen segítünk, hogy melyik rovatba mit kell írni.

A folyamatot a 42. § (1) bek. szerint kell elkezdeni. Külön kérésre emailben küldünk egy hivatalos levél mintát, ha rendelkezésünkre áll, akkor műszaki dokumentumot is, és egy jármű adatlapot. A mindenkor hatályos adatlap erről az oldalról tölthető le: 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/124024 

Először a pályaszám iránti kérelmet kell beadni, még a régi pályaszámmal (azonosítóval) kitöltve az adatlapot, utána, ha kiadták a 12 jegyű pályaszámot, akkor a típus és üzembe helyezési engedély iránti kérelmet, és az új pályaszámmal az adatlapot. A dokumentumokat a levél fejlécében szereplő címre kell küldeni.

A különböző díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára befizetni, a befizetési igazolást pedig a levélhez mellékelni.

Minden dokumentumot papír alapon kell benyújtani a hivatalos elérhetőségeken.

A járműengedély kiadása nem függ attól, hogy normál vagy keskeny nyomtávú hajtányról van szó, bátran lehet normál PVG-t is engedélyeztetni! Egyedüli különbség, hogy a normál nyomtávolságú járművekre nincs díjmérséklés.

Az engedély számát és az engedély kiadásának dátumát el kell küldeni a hajtánypálya üzemvezetőjének.

Üzemeltetői adatok

A pálya tulajdonosa

Magyar Állam

A pálya vagyonkezelője

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.

A pálya üzemeltetője

Metavia Rail Vasúti Innovációs Kft.
1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.
26361044-2-42

Hatósági vizsgával rendelkező üzemvezető

Kékesi Márton
vizsgaigazolás száma: VVK\2021\59411\60418

Felelősségbiztosítás

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
kötvényszám: 930/9078756423

Felügyeleti szerv

Technológiai és Ipari Minisztérium
Közlekedési Hatóság
Vasúti Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188.

Jogszabályi háttér

- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
- A vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól szóló 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Partnereink

Vasúttörténeti Alapítvány
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Kecskeméti Kisvasútért Közösség

Jakabszállás, Bugacpusztaháza, Bugac és Szank Község Önkormányzatai

Elérhetőségek

Kékesi Márton
vasútüzem-vezető
kekesi.marton@metavia.hu
Forgalomirányítási ügyekben:
+36 30 834 6051
Általános felügyeleti ügyekben:
+36 30 313 7929
Facebook: Kiskunsági Hajtánypálya

A Kiskunsági Hajtánypályával kapcsolatos sajtómegjelenéseket médiatárunkban tekinthetik meg!

Information for foreign visitors

English information about the narrow gauge draisine network will be available here.

Informationen für ausländische Besucher

Deutschsprachige Informationen über die Schmalspurbahn finden Sie hier.

www.kecskemetikisvasut.hu