Kecskeméti Kisvasút

Kiskunsági Hajtánypálya

Köszöntő

A Kiskunsági Hajtánypálya az egykori Kecskeméti Kisvasút vágányain kialakítandó, szabadidős elfoglaltságot, sportolási lehetőséget, kikapcsolódást nyújtó létesítmény. Vasútszakmai háttérrel rendelkező kezdeményezésünk alapja az önkéntesség, ismérvei a felelős gazdálkodás és az elhivatottság. 

Fontos célunk a közlekedési tudatosság növelése, kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjáróknál alaposan nézzenek körül, hiszen a vasúti járműveknek minden esetben elsőbbséget kell adni. Kérjük a helyben lakókat, hogy a vágányokra és közvetlen környezetükbe ne helyezzenek idegen tárgyakat, valamint ne parkoljanak a sínek mellé.

Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét, aki a hajtányozás elindítása érdekében valamilyen módon segítette a tevékenységünket!

Általános információk

A Kecskeméti Kisvasút hajtányok közlekedésére alkalmas kijelölt szakaszain hajtányozásra van lehetőség. 

Jelenleg csak bizonyos napokon lehet hajtányon utazni illetve a hajtányokat felügyelt módon kipróbálni.

Helyszínek és dátumok: a hajtányok átvétele és visszaadása az üzemvezetővel egyeztetett állomáson valósulhat meg. 

Nyitva tartás: jelenleg nincs előre meghatározott nyitva tartási idő, a hajtányok átvételével és visszaadásával kapcsolatban az üzemvezetővel kell egyeztetni.

Dokumentumok

Ezen az oldalon találhatók a hajtánypálya üzemi dokumentumai. Kérjük a hajtányosokat, hogy a hajtánypályára érkezés előtt olvassák el az anyagokat és sajátítsák el a tartalmukat.

Az üzemi szabályzatban a hajtánypályára vonatkozó üzemi szabályok találhatóak, míg az üzemi szabályzat magyarázatokkal dokumentumban az üzemi szabályzat szövege ki van egészítve néhány megjegyzéssel, ami az összefüggések jobb megértését segíti.

A jelzések dokumentumban a vasúti pálya mellett található jelzések ismertetése olvasható.

A hajtánypályán közlekedő járművek karbantartásának követelményeit a hajtánykarbantartási szabályzatban találják meg.

Az útvonalkönyv állomási és vonali helyszínrajzokat, pályaadatokat tartalmaz, egyfajta vázlatos térkép a vonalról.

A gyakran ismételt kérdések dokumentumban pedig a hajtánypálya működésével kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdésekre igyekszünk választ adni.

Hajtánytulajdonosoknak

Kedves Hajtánytulajdonosok!

A Kecskeméti Kisvasút vágányain létrehozott Kiskunsági Hajtánypályán lehetőség van saját tulajdonú járművekkel is közlekedni. A közlekedés rendjét az üzemvezető szabályozza, az ő engedélyével lehet a járművet vágányra helyezni és a járművel közlekedni. A járművekkel a vonal tetszőleges pontjáról el lehet indulni és bárhol el is lehet őket távolítani a vágányról, fontos azonban, hogy minden tevékenység egyeztetve legyen az üzemvezetővel. 

A járműveknek a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük. A járműengedélyezés folyamatát itt foglaltuk össze.

A hajtányoknak a 12 számjegyű hatósági azonosítón kívül a hajtánypályán való közlekedéskor 2-5 betűből vagy számból álló logikai azonosítót is viselniük kell a homlokoldalukon. Ez arra szolgál, hogy a hajtányosok könnyebben azonosíthassák egymást, illetve a pályaszám nélküli járművek is megkülönböztethetők legyenek. Az azonosítót az üzemvezető adja ki, az egyszerűség kedvéért ez általában megegyezik a jármű korábban használt jelzőszámával (ha volt ilyen). A járművek és az azonosítók között kölcsönös megfeleltetés van.

Példa az azonosítókra:

Megnevezés Pályaszám Logikai azonosító
Gyermekvasúti PVG 98 55 8851 001-8 P205
Balatonfenyvesi PVG 98 55 8852 001-7 GV170
Zöld hajtóka 21

A járművek vezetőinek meg kell felelni az üzemi szabályzatban foglalt követelményeknek. A vasúti törvény jelenleg nem ír elő vasúti szakirányú képesítést a turisztikai hajtányok vezetőire, azonban a közlekedés megkezdése előtt a járművezetők üzemvezetői oktatásban kell hogy részesüljenek.

Minden hajtányost szeretettel várunk!

Hajtányok járműengedélye

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a motoros hajtány, mint vasúti jármű a közlekedési hatóságnál engedélyköteles. Az engedélyezést a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000412.kor 

Pillanatnyilag ésszerű keretek között csak a történelmi járművek engedélyeztethetők, amelyekről bizonyítható, hogy már 1984. július 1-je előtt is üzemben voltak (412/2020 r. 42. § (2) ). Tipikusan ilyenek a “csőbútor” hajtányok, PVG-k. Ezeknek az engedélyeit egy egyszerű adatlap kitöltésével hivatalból kiállítja a hatóság. Kérjük, hogy akinek ilyen járműve van, az kezdje el a folyamatot. Fontos, hogy a hatóság és a jogalkotók is lássák, hogy valóban van igény a hajtányok üzembe helyezésére. Mindenkinek szívesen segítünk, hogy melyik rovatba mit kell írni.

A folyamatot a 42. § (1) bek. szerint kell elkezdeni. Külön kérésre emailben küldünk egy hivatalos levél mintát, ha rendelkezésünkre áll, akkor műszaki dokumentumot is, és egy jármű adatlapot. A mindenkor hatályos adatlap erről az oldalról tölthető le: 

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/124024 

Először a pályaszám iránti kérelmet kell beadni, még a régi pályaszámmal (azonosítóval) kitöltve az adatlapot, utána, ha kiadták a 12 jegyű pályaszámot, akkor a típus és üzembe helyezési engedély iránti kérelmet, és az új pályaszámmal az adatlapot. A dokumentumokat a levél fejlécében szereplő címre kell küldeni.

A különböző díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára befizetni, a befizetési igazolást pedig a levélhez mellékelni.

Minden dokumentumot papír alapon kell benyújtani a hivatalos elérhetőségeken.

A járműengedély kiadása nem függ attól, hogy normál vagy keskeny nyomtávú hajtányról van szó, bátran lehet normál PVG-t is engedélyeztetni! Egyedüli különbség, hogy a normál nyomtávolságú járművekre nincs díjmérséklés.

Az engedély számát és az engedély kiadásának dátumát el kell küldeni a hajtánypálya üzemvezetőjének.

Üzemeltetői adatok

A pálya tulajdonosa

Magyar Állam

A pálya vagyonkezelője

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.

A pálya üzemeltetője

Metavia Rail Vasúti Innovációs Kft.
1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.
26361044-2-42

Hatósági vizsgával rendelkező üzemvezető

Kékesi Márton
vizsgaigazolás száma: VVK\2021\59411\60418

Felelősségbiztosítás

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
kötvényszám: 930/9078756423

Felügyeleti szerv

Technológiai és Ipari Minisztérium
Közlekedési Hatóság
Vasúti Hatósági Főosztály
1138 Budapest, Váci út 188.

Jogszabályi háttér

- A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
- A vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól szóló 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Partnereink

Vasúttörténeti Alapítvány
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Kecskeméti Kisvasútért Közösség

Jakabszállás, Bugacpusztaháza, Bugac és Szank Község Önkormányzatai

Elérhetőségek

Kékesi Márton
vasútüzem-vezető
kekesi.marton@metavia.hu
Forgalomirányítási ügyekben:
+36 30 834 6051
Általános felügyeleti ügyekben:
+36 30 313 7929
Facebook: Kiskunsági Hajtánypálya

A Kiskunsági Hajtánypályával kapcsolatos sajtómegjelenéseket médiatárunkban tekinthetik meg!

www.kecskemetikisvasut.hu